1. Иргэн аж ахуй нэгжийн өргөдөл /маягт 1- ийн дагуу / өргөдөлийн маягт
2. Иргэний цахим үнэмлэхний хуулбар /хувь хүн/ аж ахуйнэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар баталгаажсан хуулбар
3. Худалдах, худалдан авах гэрээ
4. Бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ үнийн дүнгийн мэдүүлэг
5. Бүтээгдэхүүнд сорилт, туршилт хийгдсэн итгэмжлэгдсэнлабораторын шинжилгээ сорилтын дүн
6. Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл /зөвхөншаардлагатай тохиолдолд
7. Үйлчилгээний төлбөр тушаасан баримтын хувь

2016-04-27
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС