Хариуцсан мэргэжилтэн:  Х.Лхагвасүрэн

Албан тушаал: Чанарын менежер, баталгаажуулалтын ахлах шинжээч

Утасны дугаар: 89993568, 99477064

E-Mail хаяг: lhagaa_h6997@yahoo.com, bayaraa_ga21@yahoo.com

  №             Бүрдүүлэх материал

 1    Аж ахуйн нэгж /иргэн/-ийн хүсэлт
 2    Аж ахуйн нэгжийн товч танилцуулга /үйл ажиллагааны чиглэл, хүчин чадал, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн танилцуулга
 3    Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4    Мэргэжлийн байгууллагаас гаргасан ажлын байр эрүүл ахуйн нөхцөл, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйг гэрчилсэн дүгнэлт
 5     Мэргэжлийн байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрөл / зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд/          
 6     Бүтээгдэхүүний хаяг шошгоны загвар
 7     Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний сорилтын дүн

     

2016-04-27
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС