Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтсийн түүхэн товчоо:

1980 он      Аймгийн АДХГЗ-ны "Үнэ, чанарын хэлтэс"

1983 он      Аймгийн  АДХГЗ-ны Үнэ, чанарын хэлтсийн дэргэд Хөдөө аж ахуй, хүнсний бүтээгдэхүүний Чанарын экспертик лаборатори

1988 он      "Стандарт, чанарын хяналтын хэлтэс"

1992 он      "Стандартчилал, баталгаажуулалтын төв"

1992 он      "Стандартчилал, хэмжил зүйн төв"

1992 он       Стандартчилал хэмжил зүйн төвд Таримал ургамлын үрийн лабораторийг нэгтгэсэн.

1997 он      Чанарын нэгдсэн алба /хэрэгжүүлэгч агентлаг/- байгуулж, Хүн эмнэлэгийн эрүүл ахуй халдвар судлалын хяналтын албаны бактерлоги хор судлал, мал эмнэлгийн ариун цэврийн лабораторуудыг нэгтгэсэн.

2001 он       Стандарт, хэмжил зүйн төв,

2008 он      Стандартчилал, хэмжил зүйн хэлтэс

2016 он      Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

 

 

2019-04-04
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС