Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль 2018 онд батлагдан гарлаа. Энэ хуулинд стандартыг сонгон хэрэглэхээр, техникийн зохицуулалтыг заавал мөрдөхөөр заасан.  Стандартыг сонгон хэрэглэнэ гэдэг нь түүнийг мөрдөхгүй гэсэн үг биш бөгөөд харин шаардлагатай стандартаа өөрөө чөлөөтэй сонгон хэрэглэж болно гэсэн үг юм. Жнь: Бүтээгдэхүүнээ гадаадад экспортод гаргах сонирхолтой компани тэр улсын стандартад нийцүүлэн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэх боломжтой болж байна гэсэн үг 

2019-03-25
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС