Гарчиг Огноо Файл
1 Тохирлын гэрчилгээтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт 2019-10-03
2 Аюулгүйн тэмдгийн журам 2019-06-18
3 Аюулгүйн тэмдэг хэрэглэх тухай 2019-06-18
4 5-р сард тохирлын гэрчилгээ олгосон ААН-ийн жагсаалт 2019-05-23
5 Баталгаажуулалтын үнэ тариф Шадар сайдын 2019.03.27-ны өдрийн 22-р тогтоол 2019-04-30
6 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баталгаажуулалтын үнэ тариф шинэчлэгдлээ 2019-04-29
7 2019 оны 4-р сард аймгийн БОТБЗ-ийн шийдвэрээр тохирлын гэрчилгээ олгосон ААН-ийн жагсаалт 2019-04-29
8 Согтууруулах ундааны үйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт 2019-04-08
9 Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл худалдаанд мөрдөх техникийн зохицуулалт 2019-04-08
10 МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 2019-04-08
11 Тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлэх, хилээр нэвтрүүлэх журам 2019-04-04
12 Тохирлын баталгаанд заавал хамтрагдах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний жагсаалт 2019-04-04
13 2019 оны 1-р улиралд тохирлын гэрчилгээ авсан аж ахуйн нэгжүүд 2019-04-03
14 тохирлын гэрчилгээ хүссэн өргөдөл 2019-04-02
15 Экспортын гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт 2016-04-27
16 Дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн,үйлчилгээнд гэрчилгээ авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт 2016-04-27

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС