2020 оны туршид  иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дунд  хэлтсийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг судлах зорилгоор цахимаар  "Санал асуулга" явуулж байна. Иргэд хэрэглэгч та бүхнийг санал асуулгад идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Санал асуулгын хуудсыг сайтаас татан авч бөглөн uvs@masm.gov.mn хаягаар ирүүлнэ үү

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

 /uploads/sanal asuulga .docx

2020-03-17
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС