Стандарт хэмжил зүйн салбар хэрэглэгчээ сонсох 1800-2525 утастай боллоо. Иргэд хэрэглэгчид энэ утсанд дараах асуудлаар хандах боломжтой. Үүнд: Санал, Гомдол, Хүсэлт, Мэдээлэл

Мөн дараах мэдээллийн сувгуудаар манай салбарын мэдээ, мэдээлэтэй танилцах боломжтой. Үүнд: Стандарт, хэмжил зүйн газар фэйсбүүк хаяг,

www.masm.gov.mn цахим хуудас

www.estandard.gov.mn цахим хуудас

1800-2525 хэрэглэгчийн утас

20 аймгийн салбар хэлтэс 

/uploads/86872532_533684617250484_555196815897526272_n.jpg

/uploads/87021723_475719996669377_6392425471333629952_n.jpg

 

2020-02-19
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС