Аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдав. Энэ сарын хурлаар  15 аж ахуйн нэгжийн 2 нэрийн 15 үйлчилгээ, 1 аж ахуйн нэгжийн 3 нэрийн бүтээгдэхүүнд  хийсэн тохирлын үнэлгээний дүнг хэлэлцэж 11 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгох шийдвэр гаргалаа. Тохирлын гэрчилгээ олгосон ААН-ийн жагсаалтыг дор нийтлэв.

/uploads/tohirliin unelgee-5-sar.docx

2019-05-23
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС