Энэ жил Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах өдрийг "хүүхэд-хэрэглэгч", Дэлхийн усны өдрийг "цэнгэг ус-тэгш хүртээмж" уриан дор иргэд хэрэглэгчид, хүүхдэд зориулсан тодорхой ажлууд хийхээр ажлын төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна

2019-03-19
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС