“Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS ISO  9001:2016”, “Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO  19011:2016”, “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавигдах шаардлага MNS ISO IEC 17025:2016” олон улсын стандартын сургалтыг  СХЗГ-тай хамтран 2018 оны 12-р сарын 8,9-ний өдрүүдэд Увс аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Увс, Ховд аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагын 72 хүн хамрагдлаа

 

 

 

2018-12-09
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС