Цахилгаан түгээх сүлжээ ХХК-тай хамтран ажиллах гэрээний дагуу 2018 оны 4 дүгээр сараас эхлэн Улаангом суманд ашиглагдаж байгаа 1 ба 3 фазын цахилгаан механик, электрон тоолуурыг ээлжит баталгаагаажуулалтанд хамруулан ажиллаж байна.Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын ажлын ажил үйлчилгээний төлбөрийг Монгол Улсын Шадар сайдын 2015 оны 117 - р тушаалыг мөрдөн ажиллаж байна.

2018-10-01
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС