Увс аймгийн СХЗХ-ийн Баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал 2018 оны 09 сарын 26 -нд хуралдлаа. Тус хурлаар 1 аж ахуйн нэгжийн 3 нэрийн бүтээгдэхүүнд, 21 аж ахуйн нэгжийн 1 нэрийн үйлчилгээнд тохирлын гэрчилгээ олгох асуудлыг хэлэлцэж, 4 аж ахуйн нэгжид хугацаатай үүрэг даалгавар өгч, тохирлын гэрчилгээг олгохыг түтгэлзүүлж, 18 аж ахуйн нэгжийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд нэг жилийн хугацаатай тохирлын гэрчилгээ олгохоор шийдвэрлэлээ.

Увс Стандарт Хэмжил Зүй-н зураг.
2018-09-27
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС