Баруун 5 аймгийн шатахуун тээврийн автоцистерний ээлжит баталгаажуулалтын ажил 2018.9.25-аас хийгдэж эхэллээ. Баталгаажуулалтын ажлыг НИК-Петровис ХК-ний Лабораторийн зөвлөх инженер Шаравдорж, тус хэлтсийн улсын шалгагч нар хамтран Увс аймгийн НИК ХК-ний салбар дээр явуулж байна. Увс аймгийн ШТС-ын үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниуд болон автоцистерний жолооч нар ээлжит баталгаажуулалтад автомашинаа бүрэн хамруулах шаардлагатай байна.

2018-09-25
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС