Улаангом сумын айл өрх, албан байгууллагын цахилгааны тоолуур баталгаажуулах ээлжит баталгаажуулалтын ажил амжилттай явагдаж байна.

2018-09-12
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС