Стандарт хэмжил зүйн хэлтсийн Улсын шалгагч Ч.Батхүү, МХГ-ын Хэмжил зүйн улсын байцаагч Ц.Бат-Эрдэнэ нар Улаангом хотын Дулааны 2-р станцад суурилуулагдсан SCS-120 маркийн автомашины хүнд даацын жинд тохируулга, баталгаажуулалт, хяналт хийлээ.

2018-09-18
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС