Улаангом сумын Засаг даргын 2018.04.02-ны А/83 дугаар "Бүх нийтийн цэвэрлэгээ зохион байгуулах тухай" захирамжийн дагуу байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчид орчны хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.

 

2018-04-06
Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС