171 сар

ISO 22000 хүнсний аюулгүй байдлын менежментийн шинэ хандлагыг хэрхэн нэвтрүүлж байгааг мэдэж авна уу

2312 сар

Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.

Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлөөс хүний нөөцийн менежментийн  цогц стандартыг  хэлэлцэн  баталлаа. MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо  MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн арг...

0912 сар

Олон улсын стандартаар сургалт зохион байгууллаа

 “Чанарын менежментийн тогтолцоо-Шаардлага MNS ISO  9001:2016”, “Менежментийн тогтолцоонд аудит явуулах заавар MNS ISO  19011:2016”, “Сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид т...

0512 сар

ЖЕНДЕРТ СУУРИЛСАН ХҮЧИРХИЙЛЭЛТЭЙ ТЭМЦЭХ АЯН

Дэлхийн 180 гаруй улс жил бүрийн 11 дүгээр сарын 25-наас 12 дугаар сарын 10-ны өдрүүдэд “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ыг нэгдмэл зорилго, нэг уриан дор тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. 2018 оны хувьд жендэрт...

0711 сар

ДЭЛХИЙН ЧАНАРЫН ӨДӨР-WORLD QUALITY DYA

Дэлхийн чанарын өдрийг жил бүрийн арваннэгдүгээр сарын хоёр дахь долоо хоногийн пүрэв гарагт дэлхий нийтээр тэмдэглэдэг.  Энэ өдрийг НҮБ-ын дэмжлэгээр Европын чанарын байгууллага, Японы инженер эрдэмтдийн холбоо, Америкийн чанарын х...

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС