186 сар

Аюулгүйн тэмдэг шинэчлэгдлээ

/uploads/аюулгүйн-тэмдэг-хэрэглэх.jpg   /uploads/АЮУЛГҮЙН ТЭМДЭГ.docx  

136 сар

САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ

/uploads/САЙЖРУУЛСАН ХАТУУ ТҮЛШНИЙ СТАНДАРТ ШИНЭЧЛЭГДЛЭЭ.docx

235 сар

Аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөл хуралдав.

Аймгийн баталгаажуулалтын орон тооны бус зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдав. Энэ сарын хурлаар  15 аж ахуйн нэгжийн 2 нэрийн 15 үйлчилгээ, 1 аж ахуйн нэгжийн 3 нэрийн бүтээгдэхүүнд  хийсэн тохирлын үнэлгээ...

205 сар

Дэлхийн хэмжил зүйн өдөр 2019

Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг жил бүрийн 5-р сарын 20-ны өдөр дэлхий нийтээр тэмдэглэдэг. Энэ жил Дэлхийн хэмжил зүйн өдрийг "ҮНДСЭЭРЭЭ САЙЖИРСАН " Хэмжлийн нэгжийн Олон Улсын "SI" Систем гэсэн уриан дор тэмдэгл...

294 сар

Үнэ тариф шинэчлэгдлээ

Монгол улсын ЗГ-ын шадар сайдын 2019 оны 3-р сарын 27-ны өдрийн 22 дугаар тушаалаар төв, орон нутагт бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний  баталгаажуулалтад мөрдөх  үнэ тарифийг  шинэчлэн баталлаа.

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС