0310 сар

Аймгийн баталгаажуулалтын зөвлөлийн ээлжит хурал хуралдав

/uploads/TG -AAN-9-r sar.docx

239 сар

Автомашины нээлттэй дуудлага худалдааны зар

/uploads/Дуудлага худалдааны зар.docx /uploads/img015.jpg /uploads/img011.jpg /uploads/img012.jpg /uploads/img016.jp

179 сар

Худалдаа, нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд

Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэгчдийн анхааралд: “Хоолны газрын нэр томьёоны тодорхойлолт”, “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газарт тавигдах ерөнхий шаардлага”, “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнх...

139 сар

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт шинэчлэгдлээ.

Худалдаа, хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний стандарт шинэчлэгдлээ. Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны 07 сарын 31-ний өдрийн С/33 дугаар тушаалаар дараах стандартуудыг ШИНЭЧЛЭН баталж, 2019 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхл...

018 сар

Засаг даргын захирамжийг хэрэгжүүлэн ажиллалаа.

/uploads/67428542_695387997554965_6957402709448196096_n.jpg   Аймгийн Засаг даргын 2019.04.16 өдрийн А/220 дугаар захирамжийн дагуу манай хэлтэс төрийн  байгууллагуудтай хамтран аж ахуйн нэгжүүдэд...

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

Увс аймгийн Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

ХОЛБООС